Povodom Konkursa za izdavanje poslovnog prostora, objavljenog na klupskom sajtu 1. oktobra, u cilju transparentnosti postupka, objavljujemo pitanje koje smo dobili putem mejla i zvanični odgovor kluba: 

PITANJE

Poštovani, 

privredno društvo TDI SISTEM DOO NIŠ, osnovano je 2011.godine od kada posluje u sveri trgovine na veliko i malo kao i drugim srodnim delatnostima. Kako smo zainteresovani za promenu delatnosti firme, i kako smo zainteresovani da učestvujemo na konkursu za izdavanje poslovnog prostora na adresi Zetska 6a molimo Vas da nam date pojašnjenje vezano za propisane  uslove. 

- Da li se ukupan promet računa za tekuću 2018.godinu ili kalendarskih 365   dana od dana objavljivanja konkursa.

- Da li je uslov koji se tiče broja prijavljenih radnika u stalnom radnom odnosu kod podnosioca ponude, odlučni uslov gde se neće u obzir uzimati ponude firmi koje nemaju traženi broj prijavljenih radnika, i da li je za konkursnu komisiju prihvatljivo u koliko se dokaz o broju prijavljenih radnika dokazuje Ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji sa firmama čije radnike upošljavamo.

- Da li će komisija uzimati u obzir prilikom odlučivanja visinu ponuđene zakupnine, kako i vremenski okvir plaćanja iste, obzirom da je u samom konkursu navedeno da se zakupnina plaća samo u prvih 48 mesečnih rata.

Kako su rokovi za dostavu ponuda kratki, molimo Vas za hitan odgovor.

S poštovanjem 

Ivan Igić

 

ODGOVOR

Poštovani,

Što se tiče Vašeg prvog pitanja- računa se promet od 01.01.2018 do dana objavljivanja konkursa 01.10.2018.
Što se tiče drugog pitanja , prihvata se dokaz o angažovanju putem Ugovora o poslovnoj-tehničkoj saradnji sa firmama čije radnike upošljavate.
Što se tiče trećeg pitanja- komisija će vrednovati ukupnu visinu zakupnine za koji se izdaje poslovni prostor ,bez obzira da li ponuđač ponudi duži vremenski period plaćanja minimalne ili veće mesečne cene zakupnine od konkursom utvrđene ili će za vremenski period koji je konkursom utvrđen kao minimalan za plaćanje utvrđene minimalne cene zakupnine ponuditi veću cenu zakupnine za taj period.
 
Srdačan pozdrav,
Tehnički sekretar
Nada Vidanović
RK "Železničar 1949" Niš