Igor Vučić, predsednik Upravnog odbora
Igor Vučić
Pozicija
predsednik Upravnog odbora