Kontakt

contact-2
Kontakt info

Zetska 6a,
18000 Niš

Telefon
+381 64 11 72 516
Fax
+381 18 4527 260
Žiro račun
275-0010222177165-20 Societe Generale
PIB
275
contact-1
Osoba za kontakt

Nada Vidanović,
tehnički sekretar,

Telefon
+381641172516

Kontakt forma